“Omdat er nu veel mensen zijn met stress- en traumaklachten, is er dringend behoefte aan coaches die deze klachten effectief kunnen aanpakken. Leidinggevenden vragen om coaching die hen helpt om ook nu de rots in de branding te blijven.

Wat heb jij nog te leren om effectief te kunnen coachen bij stress- en traumaklachten? Wat heb jij nog te leren zodat je in staat bent leidinggevenden goed bij te staan in de grote maatschappelijke taak die nu op hun schouders rust?”

Mijn missie

Tijdens deze Corona crisis hebben steeds meer mensen stress- en traumaklachten. 

Voor leidinggevenden is dat niet anders: Op hun schouders rust de grote taak om – ondanks de grote klappen die de economie heeft gekregen – hun bedrijf gaande te houden. Dit brengt stress met zich mee en heeft een gigantische impact op alle mensen waarvoor deze leidinggevende verantwoordelijk is.

Mensen zijn bang voor wat nog gaat komen. Bang om ziek te worden. Bang om financieel kopje onder te gaan. Bang om geliefden te verliezen. Voor veel mensen is de Corona crisis een traumatische ervaring. Mensen die het eerder al moeilijk hadden, verliezen nu hun mentale evenwicht en gaan kopje onder.

Families, gezinnen, teams en relaties komen onder hoge druk te staan. Het zijn de meest kwetsbaren in onze samenleving die daar het meest onder te lijden hebben. In deze omstandigheden bestaat het risico dat heel wat mensen niet voldoende hulp krijgen en met stress- en traumaklachten blijven rondlopen.

Coachen bij Stress- en traumaklachten

Ik hoor van coaches dat ze overspoeld worden met dringende en dwingende vragen. Steeds meer mensen richten zich tot hen met stress- en traumaklachten.

Coaches twijfelen of ze wel voldoende opgeleid zijn om stress-, angst- en traumaklachten goed aan te pakken.

Ze vinden het soms moeilijk om rond deze thema’s te coachen omdat ze zichzelf ook onzeker voelen en zelf ook last hebben van stress.

Meer dan ooit is er behoefte aan zeer goed opgeleide coaches die effectief kunnen werken met stress en traumaklachten.

Ook in het bedrijfsleven – en misschien vooral in het bedrijfsleven – is er een grote vraag naar onverschrokken coaches die de leidinggevenden helpen om juist nu die rots in de branding te blijven waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft.

Ik wil actief mijn bijdrage leveren

In het TA-expertise Centrum wil ik  coaches heel goed opleiden, zodat ze effectief en succesvol angst- en traumaklachten kunnen aanpakken.

Ik wil coaches opleiden zodat ze op een effectieve manier persoonlijke veranderingsprocessen in bedrijven te kunnen begeleiden.

In een tijd waarin veel mensen angstig en onzeker zijn, wil ik op die manier zoveel mogelijk mensen toegang tot goede zorg geven.

Opleiding Transactionele Analyse

Begeleiden van persoonlijke veranderingsprocessen in organisaties.

Opleiding Embodied Coaching en Therapie

Het effectief aanpakken van stress- en traumaklachten.

Coach je leidinggevenden of coach je in organisaties? 

Linda Hoeben
+32 474 920 877
linda.hoeben@forpeopleonthemove.eu
Rommersom 1A, 3320 Hoegaarden