Have you had enough of lists?

Have you had enough of lists? You too? Every day lots of messages arrive… oh yes… and yet another list. This morning I read lists about how I can live in a minimalistic way in five easy steps… and another listing the ten steps I need to take to get...

genoeg van lijstjes?

Genoeg van lijstjes? Heb jij dat ook? Elke dag komen er tal van berichten met … jawel hoor… weer een lijstje. Deze ochtend las ik lijstjes over hoe ik in vijf stappen minimalistisch kan leven… en ééntje over hoe ik in 10 stappen mijn administratie onder controle krijg...