Embodied Coaching Jaaropleiding (september 2023 – juni 2024)

Datum Werkvorm Onderwerp
Vrijdag 15 september 2023 Training in de yurt 09.30 - 17.00 uur  Om te beginnen: opstellen van leerdoel
Vrijdag 6 oktober 2023 Online 09.00 - 12.30 uur Trauma en stress
Vrijdag 20 oktober 2023 Online 09.00 - 12.30 uur Trauma en bronnen
Vrijdag 24 november 2023 Training in de yurt 09.30 - 17.00 uur Inner Regulation
Vrijdag 8 december 2023 Online 09.00 - 12.30 uur Jij en de ander - Afstemming
Donderdag 11 en Vrijdag 12 januari 2024 BONUS in de yurt 09.30 - 17:00 uur Leertherapie: Persoonlijk werk en bespreken van interventies
Vrijdag 26 januari 2024 Online 09.00 - 12.30 uur Embryonic Movement
Vrijdag 16 februari 2024 Training in de yurt 09.30 - 17.00 uur Cycles of Development: Embodied Permissions
Vrijdag 22 maart 2024 Training in de yurt 09.30 - 17.00 uur Cycles of development en jouw leercontract
Vrijdag 19 april 2024 Online 09.00 - 12.30 uur Integreren-Sibamo
Vrijdag 24 mei 2024 Online 09.00 - 12.30 uur Oefenen en vragen stellen
Vrijdag 14 juni 2024 Training in de yurt 09.30 - 17.00 uur Embodied Coachen in teams en groepens

Embodied Coaching Jaaropleiding ( start februari 2024)

Datum Werkvorm Onderwerp
Vrijdag 9 februari 2024 Training in de yurt 09.30 - 17.00 uur  Om te beginnen: opstellen van leerdoel
Vrijdag 15 maart 2024 Training in de yurt 09.30 - 17.00 uur Trauma en stress
Donderdag 25 en 26 april 2024 Training in de yurt 09.30 - 17:00 uur Leertherapie: Persoonlijk werk en bespreken van interventies
Vrijdag 17 mei 2024 Online 09.00 - 12.30 uur Trauma en bronnen
Vrijdag 21 juni 2024 Online 09.00 - 12.30 uur Inner Regulation
Vrijdag 6 september 2024 training in de yurt 09.30 - 17.00 uur Jij en de ander - Afstemming
Vrijdag 27 september 2024 Online 09.00 - 12.30 uur Embryonic Movement
Vrijdag 4 oktober 2024 Online 09.00 - 12.30 uur Cycles of Development: Embodied Permissions
Vrijdag 18 oktober 2024 Online 09.00 - 12.30 uur Integreren-Sibamo
Vrijdag 8 november 2024 Online 09.00 - 12.30 uur Pas op de plaats. Wat moet er nog gebeuren?
Vrijdag 29 november 2024 Online 09.00 - 12.30 uur Oefenen en vragen stellen
Vrijdag 13 december 2024 Training in de yurt 09.30 - 17.00 uur Embodied Coachen in teams en groepen