Agenda

In onderstaand overzicht vind je de data van verschillende opleidingen die door Linda worden aangeboden. Bij het begin van de training stellen we een pakket samen van online en onsite bijeenkomsten, zodat jouw opleiding goed op jouw leerdoel wordt afgesteld. 

Transactionele Analyse Basisvaardigheden Coachen (Jaar 1 2020 – 2021)

In onderstaand overzicht staan alle live bijeenkomsten en de online meetings die worden aangeboden.

Voor de KMO registratie gaat het om 108 contacturen.

 

Datum Onderwerp
1 oktober 2020 Contracten | Heldere doelen stellen met meetbaar resultaat
2 oktober 2020 Strooks | Een fijne omgeving creëren waarin iedereen zich gevalideerd voelt
19 november 2020 Online supervisie in groepjes van drie
11 december 2020 Egotoestanden | Leren dat je verschillende opties hebt om een moeilijke situatie op te lossen
29 januari 2021 Online individuele mentorgesprekken
11 februari 2021 Transacties| Inefficiënte communicatie vervangen door efficiënte en respectvolle communicatie
12 februari 2021 Script Destructieve patronen herkennen en veranderen
26 februari 2021 Online supervisie in groepjes van drie
18 maart 2021 Psychologische Spelen | Herkennen dat je soms ‘krom’ communiceert en leren om vanuit het hart te spreken.
19 maart 2021 Miskenning en Passiviteit | Over hoe je van alles kan doen om je probleem NIET op te lossen.
2 april 2021 Online supervisie
6 mei 2021 Ontwikkelingsfasen | Bij ieder project doorloop je dezelfde fasen, waardoor je steeds verder ontwikkelt.
7 mei 2021 Lichaamswerk | Patronen die je cliënten in hun lijf hebt opgeslagen, leren begrijpen en veranderen.
20 mei 2021 Online supervisie in groepjes van drie
21 mei 2021 Online individuele mentorgesprekken
3 juni 2021 Coachende vaardigheden | Hoe bouw je stap voor stap een coaching op?
4 juni  2021 Presentaties

Transactionele Analyse Basisvaardigheden Coachen (Jaar 1 Opleidingsjaar 2021 – 2022)

In onderstaand overzicht staan alle live bijeenkomsten en de online meetings die worden aangeboden.

Voor de KMO registratie gaat het om 108 contacturen.

 

Datum Onderwerp
28 oktober 2021 online training Contracten | Heldere doelen stellen met meetbaar resultaat
29 oktober 2021 online training Strooks | Een fijne omgeving creëren waarin iedereen zich gevalideerd voelt
12 november 2021 online Individuele mentorgesprekken
2 december 2021 training in de yurt Egotoestanden | Leren dat je verschillende opties hebt om een moeilijke situatie op te lossen
3 december 2021 training in de yurt Transacties| Inefficiënte communicatie vervangen door efficiënte en respectvolle communicatie
14 januari 2022 training in de yurt Script Destructieve patronen herkennen en veranderen
15 januari 2022 training in de yurt Psychologische Spelen | Herkennen dat je soms ‘krom’ communiceert en leren om vanuit het hart te spreken.
28 januari 2022 online Online supervisie in groepjes van drie
9 februari 2022 online training Miskenning en Passiviteit | Over hoe je van alles kan doen om je probleem NIET op te lossen.
11 februari 2022 online Online supervisie in groepjes van drie
25 februari 2022 online Online Buddy – praktijkdag
18 maart 2022 online training Ontwikkelingsfasen | Bij ieder project doorloop je dezelfde fasen, waardoor je steeds verder ontwikkelt.
21 april 2022 online Online individuele mentorgesprekken
20 mei 2022 online Online supervisie in groepjes van drie
24 juni 2022 training in de yurt Coachende vaardigheden | Hoe bouw je stap voor stap een coaching op?
25 juni  2022 training in de yurt Oefenen – Supervisie – Presentaties

Embodied Coaching en Therapie  (Opleidingsjaar 2021-2022)

Voor de KMO registratie gaat het om 108 contacturen.

Datum Werkvorm Onderwerp
16 september 2021 online één op één mentorgesprek (50 minuten)
Inhoudelijk bepalen van jouw leerdoel – opstellen van jouw persoonlijk leercontract.
30 september 2021 Training in de yurt Trauma, stress en bronnen | In het luisteren naar het verhaal over het trauma, de stress en de daarbij horende klachten verliezen we vaak het verhaal over hoe de cliënt het trauma heeft overleefd uit het oog. In deze module leer je hoe je je cliënt kan helpen te navigeren tussen het traumaverhaal en het verhaal van het overleven. Hierdoor verbetert de innerlijke regulatie en krijgt de cliënt meer greep op de klachten.
1 oktober 2021 Training in de yurt Lichaamsbewustzijn, Inner navigation en zelfregulatie | Emoties vinden altijd een oorsprong in een lichamelijke ervaring. De manier waarop je je lichamelijke ervaring vertaalt naar een emotie en hoe je die emotie in contact brengt met je cliënt. Je leert de theorie, maar ook voor jezelf meten/observeren hoe die inner navigation voor jou werkt. Ook krijg je inzicht de verstoring van jouw Inner Navigation bij stress- en traumagerelateerde klachten.
7 oktober 2021 Online training – Q en A Theorie over de voorgaande lesdagen.
– Verdieping van TA concepten: Scriptsysteem van Richard Erskine
– Oefeningen bron: Pat Ogden en Richard Erskine
– Oefenen online coachen
21 oktober 2021 Online Supervisie In groepjes van drie: Breng je eigen casus in.
16 november 2021 Online Training

– Q en A Theorie over de voorgaande lesdagen.
– Verdieping van TA concepten: protocol (Erik Berne) Symbiose (J. L. Shiff)
– Oefeningen bron: Pat Ogden
– Oefenen online coachen

25 november 2021 Training in de yurt Jij en de ander: Afstemming | In onze communicatie is 80 % onbewust, via ons zenuwstelsel. Ons lijf gaat – of we dat nu willen of niet – zich afstemmen op de ander. Je leert hoe je dit kunt inzetten in het werk met je cliënten.
9 december 2021 Online training – Q en A Theorie over de voorgaande lesdagen.
– Verdieping van TA concepten: Impasses – Decontamineren – Deconfusion.
– Oefeningen bron: herbeslissingsschool: het maken van werkbare contracten gericht op derdegraads impasses.
– Oefenen online coachen
13 januari 2022 Training in de yurt Embryonic movement | Bio-energetica-theorie. Vanaf het begin van ons leven maken we twee bewegingen: De foetushouding en de  Moro-reflex. In ons leven zijn we op zoek naar een goede verhouding tussen die twee bewegingen.
24 januari 2022 Online één op één mentorgesprek (50 minuten)
Evaluatie van jouw leertraject en eventuele bijsturing zodat je terug op koers bent.
10 februari 2022 Online training – Q en A Theorie over de voorgaande lesdagen.
– Verdieping van TA concepten: Cycles of Development. Pam Levin.
– Oefenen met het geven van to-the-point permissies aan het Somatische Kind. Het beantwoorden van de Primal Scream.
– Oefenen online coachen
17 februari 2022 Online Supervisie In groepjes van drie: Breng je eigen casus in.  
10 maart 2022 Online training Sibamo-model bij stress- en traumagerelateerde klachten | Een veelvoorkomend symptoom van PTSS en stress- en traumagerelateerde klachten is dat mensen de werkelijkheid gefragmenteerd waarnemen. Het Sibamo-model helpt om deze fragmentatie in kaart te brengen en een behandelingsplan op te stellen.
15 en 16 maart 2022 Training in de yurt Interpersoonlijke neurobiologie. (door Liesbet Plissart). Bevorderen van welzijn aan de hand van integratie. Tijdens deze module maak je kennis met het gedachtengoed van Dan Siegel: Interpersoonlijke Neurobiologie. Als coach wil je de mentale gezondheid van je cliënten bevorderen.Maar wat is dat precies “mentale gezondheid”? En wanneer is er sprake van pathologie? In deze module gaan we onderzoeken wat recent neurobiologisch onderzoek hierover te vertellen heeft.
28 april 2022 Online Supervisie In groepjes van drie: Breng je eigen casus in.
2 juni 2022 Online één op één mentorgesprek (50 minuten) Evaluatie van jouw leertraject en bespreken hoe jouw verdere traject er uit zal zien. 
9 juni 2022 Online training nog te bepalen.
30 juni 2022 Training in de yurt
Presentaties – Oefenen – Goed afsluiten

 

TA Atelier: Coachen in organisaties en bedrijven

Voor de KMO registratie gaat het om 108 contacturen.

 

Datum Docent(en) Onderwerp
15 & 16 oktober 2020 Linda Hoeben Ethiek
Om integer te leven en werken is het nodig dat je duidelijk jouw eigen waarden en normen voor ogen hebt. Hiermee kan je in stresserende en moeilijke omstandigheden toch snel een goede beslissing nemen waar je achteraf geen spijt van krijgt
23 oktober 2020 Linda Hoeben Online coaching – Individueel
12 & 13 november 2020 Linda Hoeben Interculturele communicatie
In deze snel veranderende wereld waarin we steeds meer polarisering kennen, hebben we vaardigheden nodig om soepel en makkelijk met Culturele Diversiteit om te gaan. We kijken naar de verschillen en naar de gelijkenissen tussen verschillende culturen. Kennis van jouw eigen Culturele referentiekader is hierin een mooi begin.
20 november 2020  Linda Hoeben Online Supervisie in groepjes van 3
21 & 22 januari 2021 Linda Hoeben & Mark Widdowson Coachen van moeilijke mensen (persoonlijkheidsstoornissen)
Meestal slaag je erin om constructief en oplossingsgericht met anderen samen te werken. Bij sommige mensen is makkelijker dan bij anderen. In deze module krijg je een antwoord op de vraag waarom je met bepaalde mensen moeite hebt en hoe je daar beter mee om kan gaan.
5 februari 2021 Linda Hoeben Online coaching – Individueel
11 & 12 maart 2021 Linda Hoeben Coachen bij stress en trauma
Stress en stress zijn twee verschillende dingen. Er is positieve stress en er is de negatieve stress die je veel energie kost. In deze module leer je het verschil tussen de twee en leer je ook hoe je kan omgaan met de negatieve stress.
26 maart 2021 Linda Hoeben Online Supervisie in groepjes van 3
8 & 9 april 2021 Linda Hoeben Coachen bij stress en trauma
vervolg
23 april 2021 Linda Hoeben Online coaching – Individueel
10 & 11 juni 2021 Linda Hoeben & Mark Widdowson Professional Excellence Workshop
Een module waarin verschillende TA-werkvormen aan bod komen. Het programma wordt door jou bepaald: Dé kans om van en met elkaar te leren.

 

Female Leadership Program (Transactional Analysis)

Voor de KMO registratie gaat het om 108 contacturen.

Group meetings from 4:00 pm till 09:00 pm (CEST)

Date Focus of the coaching
To be agreed upon One to one
Contract meeting: what is your learning goal?
23 Oktober 2020 Group
Contracts
To be agreed upon One to one
23 November 2020 Group
Ego States
To be agreed upon One to one
18 December 2020 Group
Transactions
27 January 2021 Group
Script
To be agreed upon One to one
8 February 2021 Group
Transactions
24 February 2021 Group
Psychological Games
To be agreed upon One to one
21 April 2021 Group
Discounting and Passivity
19 May 2021 Group
Stages of Development
To be agreed upon One to one
To be agreed upon One to one
25 May 2021 Group
Stress and your body
24 June 2021 Group
Evaluation / Closure

 

Linda Hoeben
+32 474 920 877
linda.hoeben@forpeopleonthemove.eu
Rommersom 1A, 3320 Hoegaarden

Is het tijd voor een Strategiegesprek?

Is het tijd voor een Strategiegesprek?

Weet je niet goed of dit programma jou verder helpt? In jouw persoonlijke en professionele groeitraject heb je soms ondersteuning of een klankbord nodig. Iemand die met je meedenkt over wat voor jou de juiste stap is om te nemen. In dat geval kan ik je helpen met een gratis Strategiegesprek. 

Wil je een Strategiegesprek aanvragen?

You have Successfully Subscribed!