Agenda

In onderstaand overzicht vind je de data van verschillende opleidingen die door Linda worden aangeboden. Bij het begin van de training stellen we een pakket samen van online en onsite bijeenkomsten, zodat jouw opleiding goed op jouw leerdoel wordt afgesteld. 

Transactionele Analyse Basisjaar  (Opleidingsjaar 2021-2022)

Voor de KMO registratie gaat het om 108 contacturen.

Datum Werkvorm Onderwerp
28 oktober 2021 Online Training
09:30 – 17.00 uur
Contracten | Heldere doelen stellen met meetbaar resultaat.
29 oktober 2021 Online Training
09:30 – 16:00 uur
Strooks | Een fijne omgeving creëren waarin iedereen zich gevalideerd voelt.
12 november 2021 Online Individuele mentorgesprekken.
2 december 2021 Training in de Yurt
09:30 – 17:00 uur
Egotoestanden | Leren dat je verschillende opties hebt om een moeilijke situatie op te lossen.
3 december 2021 Training in de Yurt
09.30 – 16.00 uur
Transacties | Inefficiënte communicatie vervangen door efficiënte en respectvolle communicatie.
14 januari 2022
(geannuleerd)
Training in de Yurt
09.30 – 17.00 uur
Transacties | Inefficiënte communicatie vervangen door efficiënte en respectvolle communicatie.
15 januari 2022
(geannuleerd)
Training in de yurt
09:30 – 16:00 uur
Script | Destructieve patronen herkennen en veranderen
27 en/of 28 januari 2022 Online Supervisie in groepjes van drie.
9 februari 2022 Online Training
09:30 – 17:00 uur
Transacties | Inefficiënte communicatie vervangen door efficiënte en respectvolle communicatie.
11 februari 2022 Online
Individuele mentorgesprekken.
25 februari 2022 Online Training
09:30 – 17:00 uur
Miskenning en Passiviteit | Over hoe je van alles kan doen om je probleem NIET op te lossen.
18 maart 2022 Online Training
09.30 – 17.00 uur
Ontwikkelingsfasen | Bij ieder project doorloop je dezelfde fasen, waardoor je steeds verder ontwikkelt.
april 2022 (zelf een datum kiezen) Online Individuele mentorgesprekken.
21 april 2022 Training in de Yurt
09.30 – 17.00 uur
Script | Destructieve patronen herkennen en veranderen
22 april 2022 Training in de yurt
09:30 – 16:00 uur
Psychologische Spelen | Herkennen dat je soms ‘krom’ communiceert en leren om vanuit het hart te spreken.
20 mei 2022 Online Supervisie in groepjes van drie.
24 juni 2022 Training in de Yurt
09.30 – 17.00 uur
Coachende vaardigheden | Hoe bouw je stap voor stap een coaching op?
25 juni 2022 Training in de Yurt
09.30 – 16.00 uur
Oefenen – Supervisie – Presentaties

 

Embodied Coaching en Therapie  (Opleidingsjaar 2021-2022)

Voor de KMO registratie gaat het om 108 contacturen

Datum Werkvorm Onderwerp
16 september 2021 Online in groep
09:30 – 12:30 uur
Bepalen van jouw leerdoel en opstellen embodied leercontract | Inhoudelijk bepalen van jouw leerdoel en het opstellen van jouw persoonlijk leercontract. Kennismaking.
30 september 2021 Training in de yurt
09:30 – 17:00 uur
Trauma, stress en bronnen | In het luisteren naar het verhaal over het trauma, de stress en de daarbij horende klachten verliezen we vaak het verhaal over hoe de cliënt het trauma heeft overleefd uit het oog. In deze module leer je hoe je je cliënt kan helpen te navigeren tussen het traumaverhaal en het verhaal van het overleven. Hierdoor verbetert de innerlijke regulatie en krijgt de cliënt meer greep op de klachten.
1 oktober 2021 Training in de yurt
09:30 – 16:00 uur
Lichaamsbewustzijn, Inner navigation en zelfregulatie | Emoties vinden altijd een oorsprong in een lichamelijke ervaring. De manier waarop je je lichamelijke ervaring vertaalt naar een emotie en hoe je die emotie in contact brengt met je cliënt. Je leert de theorie, maar ook voor jezelf meten/observeren hoe die inner navigation voor jou werkt. Ook krijg je inzicht de verstoring van jouw Inner Navigation bij stress- en traumagerelateerde klachten.
7 oktober 2021 Online training
09:30 – 16:00 uur
Verdieping en oefenen: Scriptsysteem van Richard Erskine | Op deze online trainingsdag leer je hoe het scriptsysteem van Richard Erskine past in het Embodied Coachen. Ook kun je vragen stellen over de theorie van de voorgaande modules (Trauma, stress en bronnen & Lichaamsbewustzijn, Inner navigation en zelfregulatie). Daarnaast krijg je de gelegenheid om te oefenen met deze theorie.
19 of 21 oktober 2021 (je kiest één dag) Online Supervisie In groepjes van drie: Breng je eigen casus in.
16 november 2021 Online Training
09:30 – 16:00 uur
Verdieping en oefenen: Protocol (Erik Berne) en Symbiose (J.L. Shiff) | Op deze online trainingsdag leer je welke rol Protocol en Symbiose spelen in Embodied Coachen. Ook kun je vragen stellen over de theorie van de voorgaande modules (Trauma, stress en bronnen & Lichaamsbewustzijn, Inner navigation en zelfregulatie). Daarnaast krijg je de gelegenheid om te oefenen met deze theorie.
25 november 2021 Training in de yurt
09:30 – 17:00 uur
Jij en de ander: Afstemming | In onze communicatie is 80 % onbewust, via ons zenuwstelsel. Ons lijf gaat – of we dat nu willen of niet – zich afstemmen op de ander. Je leert hoe je dit kunt inzetten in het werk met je cliënten.
9 december 2021 Online training
09:30 – 16:00 uur
Verdieping en oefenen: Impasses – Decontamineren – Deconfusion | Op deze online trainingsdag leer je binnen Embodied Coachen te werken met Impasses, Decontaminatie en Deconfusion. Ook kun je vragen stellen over de theorie van de voorgaande module (Jij en de ander: Afstemming). Daarnaast krijg je de gelegenheid om te oefenen met deze theorie.
13 januari 2022
(geannuleerd)
Training in de yurt
09:30 – 17:00 uur
Embryonic movement | Bio-energetica-theorie. Vanaf het begin van ons leven maken we twee bewegingen: De foetushouding en de  Moro-reflex. In ons leven zijn we op zoek naar een goede verhouding tussen die twee bewegingen.
24 of 31 januari 2022 Online één op één mentorgesprek (50 minuten)
Evaluatie van jouw leertraject en eventuele bijsturing zodat je terug op koers bent.
10 februari Online training
09:30 – 16:00 uur
Verdieping en oefenen: Cycles of Development (Pam Levin) | Op deze online trainingsdag leer je welke rol de Cycles of Development spelen in Embodied Coachen. Ook kun je vragen stellen over de theorie van de voorgaande module (Embryonic Movement). Daarnaast krijg je de gelegenheid om te oefenen met het geven van to-the-point permissies aan het Somatische Kind en het beantwoorden van de Primal Scream.
17, 18 of 28 februari 2022 (je kiest één datum) Online Supervisie In groepjes van drie: Breng je eigen casus in.
10 maart 2022 Online training
09:30 – 16:00 uur
Sibamo-model bij stress- en traumagerelateerde klachten | Een veelvoorkomend symptoom van PTSS en stress- en traumagerelateerde klachten is dat mensen de werkelijkheid gefragmenteerd waarnemen. Het Sibamo-model helpt om deze fragmentatie in kaart te brengen en een behandelingsplan op te stellen.
15 en 16 maart 2022 Training in de yurt
09:30 – 17:00 uur
Interpersoonlijke neurobiologie (Liesbet Plissart)  | Bevorderen van welzijn aan de hand van integratie. Tijdens deze module maak je kennis met het gedachtengoed van Dan Siegel: Interpersoonlijke Neurobiologie. Als coach wil je de mentale gezondheid van je cliënten bevorderen.Maar wat is dat precies “mentale gezondheid”? En wanneer is er sprake van pathologie? In deze module gaan we onderzoeken wat recent neurobiologisch onderzoek hierover te vertellen heeft.
28 of 29 april 2022 (je kiest één datum) Online Supervisie In groepjes van drie: Breng je eigen casus in.
6 mei 2022 Training in de Yurt
09.30 – 17.00 uur
Embryonic movement | Bio-energetica-theorie. Vanaf het begin van ons leven maken we twee bewegingen: De foetushouding en de  Moro-reflex. In ons leven zijn we op zoek naar een goede verhouding tussen die twee bewegingen.
2 of 3 juni 2022 (je kiest één datum) Online één op één mentorgesprek (50 minuten) Evaluatie van jouw leertraject en bespreken hoe jouw verdere traject er uit zal zien.
9 juni 2022 Online training
9:30 – 16:00 uur
Verdieping en oefenen: Sibamo-model | Op deze online trainingsdag kun je vragen stellen over de theorie van de voorgaande module (Sibamo-model bij stress- en traumagerelateerde klachten). Daarnaast krijg je de gelegenheid om te oefenen met deze theorie.
29 juni Training in de yurt
09:30 – 17:00
Oefenen
30 juni 2022 Training in de yurt
09:30 – 17:00
Mini-Presentaties – Goed afsluiten

 

Female Leadership Program (Transactional Analysis) 2021-2022Voor de KMO registratie gaat het om 108 contacturen.
Group meetings from 15.00h till 19.00h (CEST).

Dates for group sessions:
09/09/2022 Being a coaching leader | How to build a coaching step by step.
18/11/2022 Contracts |Stating clear goals with measurable results.
02/12/2022 Strokes | Creating a healthy environment where people feel validated.
27/01/2023 Ego-States | Learning that, in different situations, you have multiple options.
24/02/2023 Transactions | Replace inefficient communication with efficient and respectful communication.
24/03/2023 Script | Recognise and change destructive patterns.
21/04/2023
Psychological Games | Recognise that you sometimes communicate ‘crooked’ and learn to speak from the heart.
26/05/2023
Discounting and Passivity | About how you can do everything NOT to solve the problem
30/06/2023
Stages of Development | With every project, you go through the same fases, and every time you develop yourself more.
22/09/2023 Stress and your body | How stress manifests in your body and how you can control these reactions.
Dates to be agreed upon: 7 one-on-one coachings with Linda

 

Embodied Supervisie 2021-2022

Voor de KMO registratie gaat het om 12 contacturen

Supervisie in groep van 09:00 tot 12:00 OF van 13:00 tot 16:00 (Afhankelijk of je in de ochtendgroep of middaggroep bent ingedeeld.

Data voor de groepsessies:  
09/11/21  
08/02/2022  
12/04/2022  
Individuele sessies inboeken via https://lindahoeben.youcanbook.me

Embodied Coaching Jaaropleiding Live  (2022-2023)

Datum Werkvorm Onderwerp
Vrijdag 30 september 2022 Training in de yurt
09.30 – 17.00 uur
Start van het programma:
Wat is trauma en stress?
Vrijdag 21 oktober 2022 Online
09.00 – 12.30 uur
Q & A: Trauma en bronnen
Vrijdag 4 november 2022 Online
09.00 – 12.30 uur
Q & A: Inner Regulation
Vrijdag 9 december 2022 Online
09.00 – 12.30 uur
Q & A: Jij en de ander – Afstemming
Vrijdag 13 januari 2023 Training in de yurt
09.30 – 17.00 uur
Oefendag
Vrijdag 10 februari 2023 Online
09.00 – 12.30 uur
Q & A: Embryonic Movement
Vrijdag 17 maart 2023 Online
09.00 – 12.30 uur
Q & A: Integreren
Vrijdag 21 april 2023 Online
09.00 – 12.30 uur
Q & A: Cycles of Development: Embodied Permissions
Vrijdag 12 mei 2023 Training in de yurt
09.30 – 17.00 uur
Oefendag
Vrijdag 2 juni 2023 Online
09.00 – 12.30 uur
Q & A: Alles wat er nog te vragen is
Vrijdag 16 juni 2023 Training in de yurt
09.30 – 17.00 uur
Oefendag

 

TA opleiding jaar 2  (2022-2023)

Datum Werkvorm Onderwerp
Donderdag 29 september 2022 Training in de yurt
09.30 – 17.00 uur
Impasses – Decontamineren -Deconfusion
Donderdag 12 januari 2023 Training in de yurt
09.30 – 17.00 uur
Cycles of Development
Donderdag 11 mei 2023 Training in de yurt
09.30 – 17.00 uur
Protocol & Symbiose
Donderdag 15 juni Training in de yurt
09.30 – 17.00 uur
Scriptsysteem

 

Embodied Supervisie 2022-2023

Supervisie in groep van 09:00 tot 12:00.

Data voor de groepsessies:  
18 november 2022  
17 februari 2023  
24 maart 2023  
26 mei 2023  

Vierdaagse ‘Van stress naar rust’

Eerstvolgende Vierdaagse: 11 t/m 14 juli 2022

 

Linda Hoeben
+32 474 920 877
linda@lindahoeben.be
Rommersom 1A, 3320 Hoegaarden