5 mythes over kritiek en complimenten

Coach je cliënt naar veerkrachtig leiderschap

Ben jij een topcoach die leidinggevenden wil helpen om effectief en veerkrachtig leiding te geven? Help hen dan om voor hun medewerkers een omgeving te creëren waarin iedereen zich vrij voelt om zowel positieve als negatieve feedback naar elkaar uit te spreken. De rol van de leidinggevende – jouw cliënt dus – is hierbij heel belangrijk.

Eén van de rollen van een leidinggevende in dit proces is simpelweg het goede voorbeeld geven. De uitdaging hierbij is; Feedback geven is niet zo eenvoudig als het klinkt. Als leidinggevende heeft jouw cliënt te maken met de mythes die er heersen over feedback. Leidinggevenden weten vaak niet goed hoe ze daarmee moeten omgaan. Jij kunt daarin als coach een cruciale rol spelen!

Goede feedback, betere samenwerking!

Wil jij als coach jouw cliënten helpen om die mythes binnen hun team te overwinnen? Wil jij jouw cliënt helpen om op een constructieve manier om te gaan met het geven en ontvangen van feedback?

Dan is dit werkboek iets voor jou. Door dit werkboek:

  • word je je bewust van de 5 mythes die er zijn over feedback
  • ontdek je hoe jouw cliënt zelf over feedback denkt en welke mythes haar nog in de weg staan
  • bepaal je of het team van jouw cliënt goed met feedback omgaat
  • help je het werkklimaat in het team van je cliënt aanzienlijk verbeteren

Wil jij ook met deze eenvoudige en snelle tool aan de slag om jouw cliënt beter te kunnen begeleiden in veerkrachtig leiderschap?

Ja, ik ontvang graag het gratis werkboek:
5 Mythes over Kritiek en Complimenten
dit veld niet invullen s.v.p.

Linda Hoeben
+32 474 920 877
linda@lindahoeben.be
Rommersom 1A, 3320 Hoegaarden