‘Mijn dochter komt elke dag teleurgesteld thuis omdat zij haar dagtaak niet heeft kunnen afmaken. Is er een manier om dat op te lossen?’
Sandra, de juf van Roos, zit tegenover de moeder van Roos aan tafel. Roos vindt het niet zo leuk op school. Dat is jammer, want eigenlijk beheerst ze de stof best goed! Toch heeft ze het gevoel dat ze niet goed genoeg is.  

Tijdens het gesprek tussen de juf, Roos en haar moeder komen ze er samen achter dat Roos best goed kan leren, maar erg veel moeite heeft met haar concentratie. Ze wordt afgeleid door alles wat er om haar heen gebeurt. Dat maakt dat ze haar dagtaak vaak niet af heeft en het gevoel heeft niet goed genoeg te zijn.   

‘Ik heb een idee. Zullen we een koptelefoon voor jou bestellen en je een ander plekje in de klas geven, zodat je rustiger kunt werken?’ vraagt juf Sandra aan Roos. ‘Dan komt het vast goed met jouw dagtaken!’ 

‘Ja, dat lijkt me fijn,’ zegt Roos. Zij voelt zich zichtbaar serieus genomen en is blij dat er nu aandacht voor is. Ook moeder knikt. Iedereen is blij met deze oplossing, zeker omdat die na een paar weken al zichtbaar effect heeft op de prestaties van Roos.  

 

Persoonlijke ontwikkeling 

Persoonlijke ontwikkeling speelt zich niet alleen af in coaching of therapiesessies. Iedereen die met mensen (of kinderen, zoals in het voorbeeld hierboven) werkt, heeft te maken met persoonlijke groei. Dit zien we vooral terug in leidinggevende posities, in het onderwijs en in de medische zorg. In deze posities is het belangrijk om niet alleen oog te hebben voor prestaties, maar vooral voor de ontwikkeling van mensen om je heen. Dit is vooral mooi zichtbaar in het onderwijs.  

 

Authenticiteit aanmoedigen 

Ieder kind, ieder mens is uniek. Juist die authenticiteit moet gesteund worden door hun leerkracht, leidinggevende of het medische team waarmee ze te maken hebben. In het voorbeeld van Roos is duidelijk te zien dat het erkennen van haar probleem uiteindelijk tot de oplossing leidt. De juf had ook alleen naar de cijfers kunnen kijken en de conclusie kunnen trekken dat Roos niet zo goed was in leren. Gelukkig deed ze dat niet, maar had ze oog voor hoe Roos zich in de klas gedroeg. Nu was dit een redelijk eenvoudig probleem, met een makkelijke oplossing, maar er doet zich ook veel complexere problematiek voor. Transactionele Analyse (TA) kan in zo’n geval degene in de leidinggevende positie helpen om het beste uit mensen naar boven te halen.  

 

TA in het dagelijks leven 

In het voorbeeld hierboven maakte juf Sandra niet alleen Roos, maar ook haar moeder blij. Zij had oog voor wat we in TA de 3 basisbehoeften noemen. Die basisbehoeften zijn:  

  1. De behoefte aan erkenning

De juf erkende dat Roos moeite had met concentratie en bood daar een adequate oplossing voor. Roos en haar moeder voelden zich allebei erkend in die behoefte.  

  1. De behoefte aan duidelijke structuur

Roos weet wat er van haar verwacht wordt en krijgt de mogelijkheid om haar dagtaak zo goed mogelijk uit te voeren.  

  1. De behoefte aan stimulans

Om te kunnen groeien, heeft Roos uitdaging en stimulans nodig. De juf voorziet in die behoefte door Roos echt te zien en te begrijpen.   

Dit soort momenten zijn ontzettend waardevol in het leven van een kind, maar ook van de ouder. Als de juf een bezorgde ouder kan geruststellen met een ‘het komt goed’, dan is dat meer waard dan alle goede rapporten bij elkaar.  

 

Kennismaken met TA 

Heb jij een job waarbij je met mensen werkt, bijvoorbeeld in een leidinggevende positie, het onderwijs of de medische wereld? Dan kan TA jou helpen om het beste uit jezelf en anderen te halen. Ben je hierin geïnteresseerd? Dan is wellicht de 2-daagse kennismaking op 21 en 22 september iets voor jou. Meer informatie hierover vind je op de website. 

Je bent welkom. 

Ja, ik wil meer weten over de TA introductie

 

Inspiratie over Embodied Coachen in jouw mailbox?

Linda Hoeben
+32 474 920 877
linda@lindahoeben.be
Rommersom 1A, 3320 Hoegaarden