Er komen dezer dagen veel cliënten in onze praktijk die hulp zoeken bij stress- en trauma-gerelateerde klachten. Omdat deze klachten zo dichtbij onszelf staan – we hebben immers zelf ook te maken met stress vanwege de bizarre omstandigheden waarin we leven –  is het niet moeilijk om diezelfde stress te ervaren en als het ware overspoeld te worden door de emoties en reacties van onze cliënten. Waarom is dit niet wenselijk en hoe voorkom je dat?

Pijn, eenzaamheid en stress

Als coach word je in een sessie soms door je cliënt uitgenodigd om enkel te kijken naar zijn pijn, zijn trauma en stress. Het probleem van de cliënt heeft een grote zuigkracht en als coach word je daarin meegetrokken of laat je je erdoor overspoelen. Dit maakt heel vaak het probleem nog groter. Wanneer jij je als coach laat meetrekken in de stress en emoties van de cliënt, dan wordt in het zenuwstelsel van de cliënt, de imprint, de blauwdruk van het probleem opnieuw gevoeld. Dat heeft als gevolg dat de cliënt haar probleem alleen maar als ‘erger’ gaat ervaren dat de cliënt niet de gewenste verandering bereikt.

Over veerkracht en ons vermogen om zich aan te passen

Als we kijken naar de hoeveelheid mensen die op dit moment worstelen met stress en angst, is het eigenlijk een wonder dat er nog zoveel dingen goed gaan. Er zijn er heel veel positieve dingen te ontdekken:  Steeds meer worden mensen zich bewust van wat ze wel of juist niet willen. Ze ontdekken nieuwe bronnen en vinden nieuwe manieren om zich aan te passen en overeind te blijven. Dat is prachtig om te zien. Het is goed om daar respect voor te hebben als coach of therapeut.

Physis

Het is belangrijk om die veerkracht goed in het oog te blijven houden, ook wanneer een cliënt met ons in gesprek is over zijn stress, pijn en trauma. Veerkracht is iets dat in onze blauwdruk zit. De oude Grieken wisten hier al van en noemden het Physis. Kahlil Gibran noemde het: ’s Levens hunkering naar zichzelf. Deze blauwdruk is van nature bij ons mensen aanwezig en als coach gaan we daarmee aan de slag.

Bette Midler beschrijft die veerkracht heel mooi in het nummer ‘The Rose’, later vertaald door Ann Christy:

Just remember in the winter
Far beneath the bitter snows
Lies the seed that with the sun’s love
In the spring becomes the rose

Denk dan maar dat bittere winters
En dikke lagen sneeuw
Nog nooit hebben verhinderd
Dat de roos hen overleeft

Focus op wat goed gaat

Wanneer we last hebben van stress- of trauma-gerelateerde klachten is het soms gemakkelijk om te focussen op de pijn, de angst, het gemis… op alle pijnlijke emoties die een cliënt kan ervaren. Maar het is de bedoeling dat we ook oog blijven houden voor de veerkracht van onze cliënt: Physis. Dat gaat erover dat we telkens weer opveren en als mens veerkrachtig zijn. Dat we ons aanpassen aan omstandigheden. In de Transactionele Analyse (TA) focussen we ons daarop: Niet enkel op wat er allemaal misloopt, maar ook op hoe mensen telkens zich aanpassen en boven zichzelf uitstijgen.

In de diepte werken

Als coach hebben we de roeping om aan de slag te gaan met zowel de pijn en stress als met  veerkracht, de Physis. In een goede coaching mag er ruimte zijn voor het erkennen en bespreken van beide aspecten op een dieper niveau. Hoe je dat doet, leer je in de opleiding Embodied Coachen. Je leert daar echt in de diepte, op drie verschillende lagen, met cliënten werken.

TA als basis

Focussen op de positieve kant, de bronnen die een cliënt heeft gebruikt, de veerkracht die zij heeft getoond, is een van de basisprincipes van TA. Die principes komen goed van pas, want in deze tijd zijn er heel veel mensen die op zoek zijn naar manieren om beter te communiceren. In mijn Online TA Introductie leer ik je alle basisprincipes die betrekking hebben op je eigen communicatie en die van je cliënten. Je leert begrijpen wat niet goed werkt en krijgt nieuwe ideeën over hoe je het anders kunt doen. Ze zijn direct toepasbaar.

 

Ja, ik wil de Online Introductie in TA volgen en begin gelijk

Inspiratie over Embodied Coachen in jouw mailbox?

Linda Hoeben
+32 474 920 877
linda@lindahoeben.be
Rommersom 1A, 3320 Hoegaarden